Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 01.11.2015

Rekisterinpitäjä: Segi Oy (2708507-5), TAMPERE, SEINÄJOKI, 0400 502 755

Rekisterin nimi: Verkkokaupan tilauskanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus: Tilausten toimittaminen ja laskutus

Rekisterin tietosisältö: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. HUOM! Asiakkaan tilinumeroita tai muita maksamiseen liittyviä tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin. 

Säännönmukaiset tietolähteet: Kaikki tiedot henkilön itsensä ilmoittamat. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopantalousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteriin pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä (käyttäjätunnus salasana), laitteet lukitussa ja valvotussa tilassa.